မိန္းကေလးမ်ား အခန္႔မသင့္ရင္အသက္ပါ ဆုံးရႈံးနိုင္သျဖင့္ သတိျပဳမိေစရန္အတြက္…

မိန္းကေလးမ်ား အခန္႔မသင့္ရင္အသက္ပါ ဆုံးရႈံးနိုင္သျဖင့္ သတိျပဳမိေစရန္အတြက္…

မ်ိဳးသမီးမိန္းကေလးမ်ား အခန္႔မသင့္ရင္အသက္ပါ ဆုံးရႈံးနိုင္သျဖင့္ သတိျပဳမိေစရန္ အတြက္ ရွယ္ေပးျခင္းျဖင့္ကူညီၾကပါရွင့္ … ။

ေက်းဇူးျပဳပီး သင္သိေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကိုမၽွေဝေပးပါ .. ။

(သင္သည္ အမ်ိဳးသား တစ္ေယာက္ဆိုပါက ယခုအေၾကာင္းရာ အားအမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ မၽွေဝေပးပါ)

အမ်ိဳးသမီးမ်ား ရာသီ ကာလ အတြင္း ေအာက္ပါ အခ်က္မ်ား မလုပ္သင့္ပါ။

ဒါေတြကေတာ့

၁။ ရာသီခ်ိန္ ကာလ အတြင္းေရခဲေရ၊ ဆိုဒါမေသာက္သုံးသင့္သလို အုန္းသီးလဲ မစားသင့္ပါ။

သုေတသီ မ်ား၏ ေလ့လာခ်က္ မ်ားအရ ရာသီကာလအတြင္း ေရခဲေရ ေသာက္သုံးးျခင္း သည္

သားအိမ္တြင္း က်န္ရွိ ​ေနေသာ ရာသီေသြးကိုခဲေစ တက္ပီး ၅ ႏွစ္မွ ၁၀ ႏွစ္အတြင္း

အႀကိမ္ေရမ်ားလာသည့္ အခါသားအိမ္ကင္ဆာ အက်ိတ္ျဖစ္ ေပၚေစ နိုင္ပါတယ္။

၂။အမ်ိဳးသမီးမ်ား ရာသီခ်ိန္ ကာလ အတြင္းေခါင္းေလၽွာ္ျခင္း မျပဳသင့္ပါ .. ။

အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ရာသီခ်ိန္ကာလအတြင္း ဦးေခါင္း၏

ေခၽြး ေပါက္ငယ္ေလးမ်ား ပြင့္ေနတက္ၿပီး ေခါင္း ေလၽွာ္ လိုက္ျခင္းအားျဖင့္ ပိုမိုက်ယ္သြားေစကာဦးေခါင္းအတြင္းပိုင္းကို

ေလတိုက္ရိုက္ သက္ေရာက္ ေစျခင္းေၾကာင့္ဦးေခါင္းကိုက္ခဲျခင္း ကိုျဖစ္ေစတက္ပါတယ္။

ထိုသို႔ ျဖစ္ျခင္းသည္ အရမ္းအႏၲရယ္မ်ားပီးငယ္ရြယ္စဥ္မွာ မသိ သာ ေသာ္လဲ ႀကီးလာသည့္အခါမွာ ပိုမိုခံစားရပါတယ္။

၃။ ရာသီကာလ အတြင္းသခြားသီး မစားသင့္ပါဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ သခြားသီးအတြင္းက အရည္ဓာတ္ ဟာဆိုရင္

သားအိမ္နံရံမွာ ရွိတဲ့ရာသီေသြးစြန႔္ပစ္ရာ အ ေပါက္ ငယ္ေလးမ်ားကိုပိတ္ဆို႔ ေစတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ျမဳံျခင္းကို ျဖစ္ေစတက္ပါတယ္။

၄။ ရာသီခ်ိန္ကာလ အတြင္းထိခိုက္မိမည့္ အေျခေနမ်ားမွ ေရွာင္ရွားသင့္ပါတယ္ အထူးသျဖင့္ဝမ္းဗိုက္ပိုင္းကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ထိခိုက္မိတာမ်ိဳး ေရွာင္ရွားသင့္ပါတယ္။

ဘာ့ေၾကာင့္လဲ ဆိုရင္ေတာ့ ထိုသို႔ ထိခိုက္မိျခင္းမ်ိဳးက ေနဝမ္းဗိုက္တြင္းေသြးယိုစိမ့္မႈ႔ ျဖစ္ေစတက္ပီးသားအိမ္ကင္ဆာ ျဖစ္နိုင္ေၿခ ပိုမ်ားေစျခင္းေၾကာင့္ပါ။

ေက်းဇူးျပဳပီး ယခု အေၾကာင္းရာမ်ားကို ျဖန႔္ေဝေပးျခင္းျဖင့္ ခ်စ္သူ။ ဇနီး။ သမီး အစရွိသျဖင့္မိမိတို႔ ခ်စ္သူခင္သူမ်ားကို

စိုးရိမ္ပူပန္မႈ႔ ျပသျခင္းျဖင့္ သူတို႔ထံမွ မိမိမေမၽွာ္လင့္ေသာ ဆုလဒ္မ်ားရရွိေစနိုင္မွာပါ။

ယခု အေၾကာင္းရာမ်ားမွ ာအမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ အလြန္အသုံးဝင္ေသ ာအခ်က္လက္မ်ားျဖစ္ပါတယ္။

သားအိမ္တြင္းကင္ဆာ (သို႔မဟုတ္) ျမဳံျခင္းသည္သင့္၏မ်ိဳးဆက္ျပန္ပြားမႈ႔ကိုျဖစ္ေစမည္မဟုတ္ေပ။

c r d / Source: LPKI (Indonesian Cancer Extension Institute)